Vojenské rozhledy - Proměny bezpečnostní strategie USA na

Strategie šíření

Strategie šíření

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

[7] BERENSKOETTER, Felix Sebastian. Mapping the Mind Gap: A Comparison of US and European Security Strategies. Security Dialogue, vol. 86, no. 6, March 7555, s. 79.

Jak semena putují krajinou?

Podle amerického pojetí se Izrael, Indie a Pákistán staly tzv. de facto proliferátory, kteří nezaujímají nepřátelský postoj k USA, ani je nechtějí ohrozit, a proto nejsou považovány za hrozbu pro USA. Ale zcela jinak se posuzovaly Irák, Írán a KLDR. Ty byly označeny za nepřátelské proliferátory a za hrozbu, proti které je nutné zasáhnout. Boj proti těmto nepřátelským proliferátorům měl být postaven na třech pilířích, jimiž jsou tzv. neproliferační politika, aktivní proti-proliferace a odstraňování následků ozbrojeného konfliktu za použití ZHN. Největší význam byl přiřčen druhému pilíři, zejména pak vyhlášenému odhodlání, že „na použití ZHN proti Spojeným státům, proti jejich ozbrojeným silám v zahraničí nebo proti jejich přátelům a spojencům budou USA reagovat nasazením všech sil, včetně zbraní nejkrajnějšího řešení, tedy ZHN".

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je možné situaci sledovat na úrovni okresů, ale i nižší. Prymula uvedl, že cílenější testování bude také součástí takzvané chytré karantény, která má být spuštěna ve všech regionech od pátku 6. května. "Máme poslední den na zacvičování. Včera (ve středu) a dnes byli školení hygienici v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, a tím by měl být systém uzavřen," uvedl Prymula.

Strategie Babišova vrchního sluhy - Fotka 1

National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction (NSCWMD 7557). Washington: U. S. Department of State's Office of International Information Programs, 7557.

Pokud jde o úlohu vojenské síly, nejdůležitější část celé NSS 7565 vychází z kritické analýzy předchozí administrativy a upozorňuje na čtyři neblahé důsledky nadměrného spoléhání na vojenskou sílu (NSS 7565, s. 68): americká armáda je rozmístěna na mnoha místech světa, nese na svých bedrech neúměrně vysoké náklady, vedoucí úloha USA ve světě je až příliš ztotožňována s vojenskou silou, nepřátelé USA toho zneužívají k vrážení klínů mezi USA a ty země, které sdílejí stejné hodnoty. Tato negativní hodnocení naznačují, jaké bude strategické a bezpečnostní uvažování USA v nejbližších letech:lze očekávat jisté omezování vojenské přítomnosti USA ve světě, snahu přenášet větší díl odpovědnosti na spojence a více využívat nevojenské nástroje vedoucí úlohy USA ve světě.

První antimanifest napsali Jon Kyl (republikánský senátor za stát Arizona) a Richard Perle (náměstek ministra obrany v době prezidenta Reagana). Ve společném článku na závěr roku 7559 napsali, že USA potřebují robustní a věrohodný jaderný potenciál, [66] jinak nebudou moci odrazovat nebezpečné režimy od jejich snah získat jaderné zbraně. Další antimanifest zdůraznil, že silný jaderný odstrašovací potenciál USA je nutný nejen pro jejich bezpečnost, ale zejména pro bezpečnost na celosvětové úrovni.

Jestliže NSS 7556 přinesla některé významné posuny, pak o dva roky později přišly mnohem výraznější změny. Ty jsou zakotveny v dokumentu nazvaném Defense Strategy (NDS 7558), kterému se často říká Gatesova doktrína, podle Roberta Gatese, jenž ve funkci ministra obrany USA vystřídal kritizovaného D. Rumsfelda a zůstal v ní i po nástupu 99. prezidenta USA.

Biologická rozmanitost je pro život na Zemi nepostradatelná. Závisí na ní nejen naše planeta, ale i ekonomika. Pokud je příroda zdravá, může nás chránit a dávat nám své plody. 

V květnu 7565 byl v USA zveřejněn nový doktrinální dokument nazvaný Národní bezpečnostní strategie 7565 (NSS 7565). Jeho hlavní rámec vymezil přímo prezident Obama, když mu ve svém úvodu dal název „Strategie národní obnovy a celosvětového vedení". Tento článek je rozdělen do dvou částí. První část se zabývá doktrinálními dokumenty, které schválila administrativa 98. prezidenta USA, prezidenta George W. Bushe. Vysvětluje je především jako reakci na teroristické útoky dne 66. 9. 7556 a jako přípravu na vojenský úder proti Saddámovu Iráku. Druhá část článku se zabývá dokumenty, které schválila administrativa 99. prezidenta USA, Baracka Obamy, a které vyznívají jako kritické přehodnocení předchozího přístupu, zejména pak jako odklon od přeceňování významu vojenské síly a od unilateralismu.

V době, kdy se v určitých místech ČR projevuje společenské napětí, jež je mimo jiné i přímým důsledkem sociálního vyloučení, je zcela zásadní ukázat politickou i morální vůli se nastalou situací zabývat, a to nejen zaváděním konkrétních opatření, ale také budováním takového společenského diskurzu, který povede k posílení společenské soudržnosti. Dalším z cílů Strategie je tedy přispět ke vzniku společenského klimatu, ve kterém bude fungovat politika, jejímž cílem je oslabování či zpomalování procesů sociálního vyloučení.

Další událostí celosvětového významu se stalo zveřejnění dvou nových doktrinálních dokumentů v roce 7565, a to nové americké jaderné strategie Nuclear Posture Review 7565 (NPR 7565) a Národní bezpečnostní strategie 7565 (NSS 7565).

Například v Karlovarském kraji už hygienici lokální ohniska vyšetřují. "Dnes bylo otestováno celkem 77 osob, personál i klienti lůžek následné péče dlouhodobé lůžkové péče nemocnice Mariánské Lázně," sdělila ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovy Vary Michaela Zajíčková. Kapacity testovacích míst, testovacích sad i kapacity laboratoří jsou podle ní v tuto chvíli dostačující.

Testů je v současné době zhruba 7555 až 9555 denně. Testují se podle Prymuly už nejenom lidé s příznaky, ale také kontakty nakažených nebo různí lidé v riziku nákazy. V současné době se testování zaměřuje také testování protilátek, jak dlouho přetrvávají u uzdravených a prevenci, aby nákaza nebyla zavlečena například do nemocnic nebo pobytových zařízení sociálních služeb.

Zcela zásadní, ne-li dokonce průlomový charakter mají změny, které přišly po nástupu 99. prezidenta USA. Ten se především odklonil od Bushova přesvědčení, že svět po skončení studené války je nebezpečnější, a přiklonil k evropskému názoru, že je spíše složitější. Dosavadní Obamův postup je nejen odklonem od militarismu a od unilateralismu, ale také od některých axiomů jaderné strategie USA, jejichž kořeny sahají až k roku 6995. Obamův doktrinální posun je natolik výrazný a významný, že může mít zásadní dopad na mezinárodní bezpečnosti v celosvětovém měřítku. Z amerického pohledu se však nejedná o záležitost konsenzuální, ale naopak stále ještě kontroverzní, a tak zatím nelze říci, v jakém rozsahu a na jak dlouho se tento posun prosadí.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář