CAD programy pro návrh nábytkových sestav

Rychlé možnosti archicad

Rychlé možnosti archicad

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Počínaje osmnáctou verzí vývojáři programu Archicad vložili do programu mechanismus fotorealistické vizualizace Cine Render, používaný v Cinema 9D. To umožnilo architektům vyhnout se nepředvídatelným exportům a vytvářet realistické vykreslování přímo v prostředí Archicad, kde byl projekt vyvinut.

Vizualizace v aplikaci Archicad - Hlavní

Porovnávané programy lze, s ohledem na jejich specifika, účelně a efektivně využívat pro návrhy nábytkových sestav. Pro nábytkářský průmysl jsou nejlépe využitelné programy TurboCAD (s možnostmi nadstaveb), program KitchenDraw (s knihovnami) a program PRO655 (s již obsaženými funkcemi ceny, kusovníku a tvorby nářezových plánů). Program SketchUp je vhodný zejména pro rychlé vytváření vizualizace.

ArchiCAD 17 | Archicakes

Program je vhodný například pro zákazníky, kteří si rádi zařizují interiér sami, nebo chtějí se vzhledem nábytkové sestavy experimentovat. Tito uživatelé si mohou volně na internetu stáhnout free verzi a nakreslit vlastní zjednodušenou verzi nábytkové sestavy.

ArchiCAD učební text I. - ZWT

Dialog okno nastavení – 6xklik na první ikonku v Info paletce. Rozevře se dialog Implicitní nastavení oken (-565),

ArchiCad - Seznámení

Nevýhodou programu z hlediska produktivity je nepřítomnost knihoven. Za jakési knihovny lze však považovat možnost volného stažení již jinými uživateli vytvořených prvků z internetu. Další nevýhodou z hlediska nábytkářského využití je nepřítomnost automatického kótování. Spolu s programem TurboCAD tuto funkci postrádá. Nemá také možnost nářezových plánů a kalkulace ceny, jako je tomu u dalších porovnávaných programů.

OKNO PŮDORYSU je v podstatě nekonečná plocha kreslícího prkna, ovšem s tím rozdílem, že nejenom zobrazuje projekt jako tradiční výkresy půdorysu, ale slouží zároveň k vytváření modelu objektu v půdorysném pohledu. Okno půdorysu je základním pracovním prostředím, ve kterém strávíte nejvíce času a které je interaktivně propojeno s dalšími okny. Všimněte si, že nad Menu je modré pole s názvem souboru (v našem případě Beze jména – Graphisoft ArchiCAD 66 – (Beze jména/ží). V Okně půdorysu se budete moci přesouvat z podlaží do podlaží. Ve spodní části Okna půdorysu je lišta (-556),

Díky špičkovým možnostem stínování a vykreslování včetně textur, světla, mapování stínu a okolní okluzi můžete vytvářet realistické obrázky pro profesionální úpravu fotografií v aplikaci Corel PHOTO-PAINT zahrnuté v sadě CorelDRAW Technical Suite.

ve kterém obrázek otevřete, načtete popřípadě upravíte jeho data a nastavíte parametry umístění. Zvolíte kreslící vrstvu. Po nastavení potvrdíte OK.

- V části Životní prostředí otevřete navigační tlačítko Fyzické nebe. V něm můžete přidávat a upravovat takové efekty pro oblohu jako slunce, mlha, duha, atmosféra a další.

V rozevíracím seznamu Scéna nabízí Archikad možnost konfigurace šablony renderu pro různé podmínky. Vyberte vhodnou šablonu, například Denní světlo pro venkovní osvětlení.

Dialogové okno nastavení – 6xklik na první ikonku v Info paletce. Rozevře se dialog Nastavení rohového okna (-569),

Podstatnou výhodou je také editace rozměrů skupiny tělesa. Při použití této funkce zůstane poměr dílců ve skupině stejný, změní se pouze rozměry celkové skupiny. Oproti SketchUpu je zde možné upravovat tvar tělesa, například zaoblením či zkosením. Editace tvaru tělesa je oproti TurboCADu složitá, ale možná. Za nevýhody tohoto programu lze považovat nutnost centrování tělesa při detailnějším prohlížení a také import 8D prvků ve formátu DXF, který není možný.

Dialogové okno nastavení – 6xklik na první ikonku v Info paletce. Rozevře se dialog Implicitní nastavení detailů (-565),

Dialogové okno nastavení – 6xklik na první ikonku v Info paletce. Rozevře se dialog Implicitní nastavení řezu (-557),

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář