Prodat překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

Prodat prodej prodat call opční strategie

Prodat prodej prodat call opční strategie

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

První vteřiny hovoru jsou ale ty vůbec nejdůležitější. Máte malý prostor na to, abyste druhou stranu zaujali. Člověk ale není schopen poslouchat hned od první vteřiny hovoru, např. kvůli přízvuku, kvalitě zvuku, pozornosti apod. Vy mu ale rovnou vpálíte do ucha svoje jméno a nejlépe ještě název vaší firmy. Slova, která v životě neslyšel.

Proč prodat ojetý vůz v AAA AUTO | AAA AUTO auto bazar

A když to všechno víme, proč stále nejsme dobrými prodejci po telefonu? Protože se musíme „vytelefonovat”. „ Telefonování je zvyk. Kdo se chce zlepšit, musí si napřed vybudovat návyk telefonovat a zbavit se tak zlozvyku odkládání. Až teprve, když obchodník vytáčí pravidelně denně několik čísel, má smysl začít se starat o to, jestli telefonuje dobře a kde má prostor pro zlepšení. Jedním telefonátem se toho moc pokazit nedá, ale také se jedním telefonátem nedá nic naučit. Co získáme praxí?” , říká na závěr Princ. Zjistěte, jak získat nové zákazníky.

Jak prodat

Absolvoval obor Fyzika pevných látek na Masarykově univerzitě. Nejprve pracoval v oblasti vývoje elektronových mikroskopů. Později působil jako poradce a manager v IT firmách. Od roku 6995 až do současnosti se zabývá prodejem a nákupem firem. Dále se zabývá problematikou procesních analýz. Nyní je jednatelem ve firmě Alef Bet .

Květoslava Santlerová shrnula své dlouholeté zkušenosti s telemarketingem a rozvojem call center do užitečné příručky Telemarketing v praxi (Grada Publ. 7566). V ní mimo jiné uvádí, co vede k úspěšnému obchodnímu rozhovoru po telefonu. Patří sem například znalost cíle, tedy toho, čeho chce podnikatel prostřednictvím telemarketingu dosáhnout příprava před telefonátem a také emoční naladění. Je podle ní třeba upoutat pozornost, překonat námitky, vzbudit zájem o produkt nebo službu a vytvořit potřebu jejich nákupu. Dále je nutné mj. argumentovat přínosy a užitkem pro konkrétního člověka, zachytit nákupní signály a uzavřít s volaným dohodu. Důležité ale je i to, co se děje po položení sluchátka: Provést analýzu rozhovoru. Vést administrativu a evidenci dat. Zajistit předání obchodního případu, uzavírá Květoslava Santlerová.

Schválně, jestli to uhádnete. Je to něco, co se dozvíte hned na začátku, zní vám to divně, vůbec tomu nerozumíte a později si na to vůbec nevzpomenete. A je to skoro v každém telefonátu. Poznáváte to? Je to jméno, které cpe každý prodejce hned na začátek, a velmi pravděpodobně tím dosáhne toho, že než aby ho volaný poslouchal, přemýšlí, jak že znělo to jméno a zda se s tím člověkem náhodou nezná. Poznáváte se v tom?

Podle Prince obchodníci degradovali telefon na prostředek ke vznášení jednostranných požadavků vůči zákazníkům, aby ti udělali, k čemu je volající obchodník vyzve. Ideálně by pak oslovený měl okamžitě souhlasit bez odporu a námitek. Přitom je k telefonátu zapotřebí dvou stran a podle Prince by tak každý měl logicky být spíše rozhovorem konverzací. Neměli bychom vést dlouhé proslovy ve snaze odprezentovat naši službu nebo produkt. Místo toho bychom se měli snažit o získání co nejvíce informací od volaného , které lze následně využít k našemu prospěchu při navržení kroku následujícího po telefonátu.

Pokud podnikatel ve firmě uplatňuje aktivní telemarketing, musí se řídit platnou legislativou. Dotýká se ho především Zákon č. 985/7559 Sb., o některých službách informační společnosti, lidově nazývaný též antispamový zákon. Ten vysvětluje, co je to obchodní sdělení, tedy veškeré formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. A pozor, spamovat nelze ani telefonem.

Vystudovala Střední odbornou školu elektrotechnickou v Brně. Pracovala v ABB EJF jako technik deset let. Poté pracovala pro Group 9 Securicor, kde vedla 75 pracovníků. Pracovala jako bankéř v Raiffeisen Bank, kde prováděla bankovní operace u velkých společností a klientů. V současnosti je konzultantka ve společnosti Alef Bet ., kde vyhledává akviziční cíle pro investory.

Je absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické v Brně, obor Technické lyceum. Nyní studuje na Mendelově univerzitě obor Automatizace řízení a informatika. Ve společnosti Alef Bet . pracuje na pozici ICT manager, kde zajišťuje IT podporu firemních procesů a správu hardware a software.

Pouze stačí, nabídnout Vaše akcie k prodeji a čekat, až se ujmou. Ideální načasování pro prodej akcií je samozřejmě ve chvíli, kdy jejich hodnota přesáhne částku, za kterou jste je pořizovali.

Princ také doporučuje volat podobným kontaktům z jedné cílové skupiny v telefonátech následujících po sobě. Díky tomu totiž budete znát reakce „podobných lidí či firem”, jejich problémy a dokážete je zužitkovat v dalším telefonátu. Navíc se můžete volanému přiblížit frází „ Vím, že firmy jako Vy…” , „ Naši klienti jako Vy…” a podobně. Je to stále lepší než nic.

Vystudovala Obchodní akademii v Brně. Hned po škole nastoupila do reklamní agentury Český lev na pozici účetní a asistentky finanční ředitelky. V italské firmě zabývající se prodejem aut a dílů vedla účetnictví a kompletní administrativu. Nyní je ředitelkou společnosti Alef Bet . a provází klienty celým procesem prodeje a zastupuje je na schůzkách s investory.

Zmínili jsme také to, že vlastně nemáme prodávat. A zopakujeme to znovu. Neprodávejte! Zní to divně? Je to divné, ale je to nejlepší možná strategie. Voláte totiž lidem, kteří vás neznají, nemají o vás zájem, rušíte je od práce a vnucujete jim něco, co nechtějí. To zrovna není ideální stav na nabídnutí sebelepšího produktu či služby a očekávání vřelého přijetí.

Zkuste to jinak. Začněte třeba jeho jménem. To totiž dobře zná. Tím navážete i osobní kontakt, protože najednou se volaný necítí jen jako číslo, ale jako někdo, koho znáte. Pak můžete svoje jméno říct, ale ne vždy je to nutné. Například pro toho vrátného je to zcela irelevantní informace, kterou jste vůbec nemuseli říkat.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář