Licence & Právní regulace | FXTM EU

Obchodování s nástroji peněžního trhu

Obchodování s nástroji peněžního trhu

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Specialisté našeho zákaznického servisu jsou vám k dispozici od pondělí do pátku, vždy od 58:55 do 75:55 Všechny časy jsou uváděny v GMT +7 (GMT + 8 během letního času).

Cenné papíry peněžního trhu

Kyperská komise pro cenné papíry (CySEC) je veřejná právnická osoba, která byla zřízena na základě ustanovení § 5 Zákona o Komisi pro cenné papíry Kyperské republiky (Zřízení a odpovědnost) z roku 7556.

Doplnění přílohy č. 4 ke smlouvě o KB eTradingu používání

mluvčí však zatím nechtěla rozhodnutí unijního soudu komentovat, výkonný orgán 77členné EU si podle ní musí pečlivě prostudovat odůvodnění. Pokud by se kvůli verdiktu navýšilo množství přidělených.

FSCA (bývalá FSB) je nezávislá instituce založená na základě zákona s cílem dohlížet ve veřejném zájmu na sektor nebankovních finančních služeb Jihoafrické republiky. FXTM (ForexTime Limited) je držitelem licence 6. kategorie pro poskytování služeb prostředníka při obchodování s cennými papíry a nástroji (akciemi, nástroji peněžního trhu, dluhopisy, deriváty).

Mezi cenné papíry peněžního trhu také patří depozitní certifikáty , které vydávají banky ve snaze získat krátkodobé prostředky. Mají vyšší úrokovou sazbu než běžné termínované vklady, a proto lákají potencionální investory, kteří však musejí mít k dispozici větší množství finančních prostředků, protože nominální hodnota certifikátů je vysoká.

Základním cílem této legislativy je zvýšení ochrany Vás jako investorů a standardizování ochrany investorů v celé Evropské Unii. Důraz je kladen na poskytování ochrany klientů dle jejich úrovně znalostí a zkušeností v oblasti investování.

ForexTime Limited ( /eu ) podléhá regulaci Kyperské komise pro cenné papíry a burzu s číslem licence CIF 685/67 a je držitelem licence Orgánu pro etiku ve finančních službách Jihoafrické republiky (angl. Financial Sector Conduct Authority, zkr. FSCA, pod číslem FSP 96669. Společnost je také registrována orgánem pro finanční etiku Spojeného království (FCA) pod číslem 655975.

V první řadě je pro mě velkým potěšením, že i přes náročné podmínky na trhu a zásadní změny, jimiž Společnost prochází, se ukazatele bezpečnosti práce a ochrany zdraví i nadále zlepšují. Hodnota úr.

FXTM (ForexTime Limited) je členem Kompenzačního fondu pro investory , což je systém sloužící k ochraně drobných klientů v situaci, kdy by se společnost dostala do finančních obtíží a nebyla schopna vyplácet finanční prostředky a/nebo umožňovat obchodování s finančními nástroji.

Následující dokumenty informují především o zařazení klientů do jednotlivých kategorií a související míře jejich ochrany, investičních službách a pravidlech, kterými se Sberbank CZ řídí při jejich provádění, a popisují investiční nástroje vč. rizik, která jsou s nimi spojená.

Na tomto místě naleznete povinné informace dle pravidel směrnice Evropského parlamentu a Rady 7569/65/EU o trzích finančních nástrojů (MIFID II) a související legislativy. Tyto pravidla upravují obchodování s investičními cennými papíry, cennými papíry kolektivního investování, nástroji peněžního trhu a finančními deriváty.

Upozornění na rizika: Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 85% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.

Do této skupiny cenných papírů také zařazujeme státní pokladniční poukázky , které vydává Ministerstvo financí a pokladniční poukázky České národní banky. Tyto poukázky jsou krátkodobými dluhopisy s vysokou nominální hodnotou (jeden milion Kč) a vydávané pouze v elektronické podobě. Avšak ještě vyšší nominální hodnoty, které dosahují více jak deset milionů Kč, nesou komerční papíry, které jsou emitovány velkými společnostmi. Tyto podnikové směnky mají velmi nízkou likviditu, ale na oplátku nám přinášejí vysoký výnos.

své spravovati 8. úpadci, pokud konkurs trvá, a po jeho skončení, byli-li pro zaviněný úpadek k trestu odsouzeni, ještě po další 8 léta po výkonu trestu 9. osoby, které závazků plynoucích z burso.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář