Dyadický desetinný zápis na zlomek | Mathematicator

Převést desetinný zlomek na binární online

Převést desetinný zlomek na binární online

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Ale co když se čísla ve jmenovateli liší? V takovémto případě musíme čísla ve jmenovateli udělat stejnými, abychom se dostali do situace podobné té horní. Pro lepší pochopení se podívejme na následující příklad:

Jak převést desetinné číslo na zlomek?

Převod zlomku na desetinné číslo: Význam zlomku je prostě podíl čitatele a jmenovatele. Zlomek tedy vyjádříme jako desetinné číslo prostě tak, že podělíme čitatele jmenovatelem (může se hodit postup pro „dělení pod sebou“). Příklady:

ZŠ Školní 226 Kaplice

Smíšená čísla se dají převést na čísté zlomky a to tak, že celé číslo si představíme jako zlomek c/6 a rozšíříme ho jmenovatelem zlomku. Potom ho sečteme s tímto zlomkem. Vznikne nám tedy zlomek, kde čitatel je větší než jmenovatel. Takovýmto zlomkům říkáme nepravé zlomky. Následující příklad nám to lehce znázorní:

Zlomky a desetinná čísla.

Převod desetinného čísla na zlomek: Desetinné číslo roznásobíme pomocí mocniny desítky tak, abychom se „zbavili“ desetinné čárky. Následně zlomek vykrátíme (největším společným dělitelem), abychom dostali zlomek v základním tvaru. Příklady:

Převod zlomků na desetinná čísla - Converter

Periodická čísla jsou desetinná čísla, která mají nekončný periodický rozvoj. Např. číslo 5.\overline{8}  je periodické číslo. Čára nad trojkou znamená, že ta trojka se neustále opakuje a jde až do nekonečna. Dalšími takovými to číslo jsou například čísla  \overline{6} a  6.\overline{7} , kde se až do nekonečna opakuje 6 respektivě 7.

Složené zlomky jsou čísla, která se skládají z celého čísla a ze zlomku. V našem případě s pizzou to bude znamenat, že mám například 7 celé pizzy a jednu polovinu. Mezi příklady takovýchto zlomků patří následující čísla:

Všechna periodická čísla můžu napsat pomocí zlomku. Jak to tedy funguje? Čísla periody napíšeme do čitatele. Do jmenovatele napíšeme číslo, které se skládá z tolika cifer, kolik máme v zápisu desetinného čísla. Na první místa napíšeme 9 (počet odpovídá počtu cifer v periodě) a na zbylá místa napíšeme 5. Následující příklady nám to objasní.

Bez průběžného krácení vynásobíme mezi sebou čitatele a jmenovatele. V čitateli dostaneme tedy 95 a ve jmenovateli 865. To můžeme zkrátit 95 a dostaneme finální výsledek (jak jsme psali výše, můžete krátit i postupně):

Zlomky patří mezi nejdůležitější věci, které se ve škole učí, protože je člověk (ikdyž někdy nevědomky) používá každý den. Určitě už jsi dělil pizzu na několik stejných dílu nebo řezal laťku na dvě stejné části. Je nutné, abys do této kapitoly investoval trochu více svého času, protože se se zlomky budeš setkávat hodně často.

Jak tedy můžeme udělat čísla ve jmenovateli stejnými. Nejlehčí způsob, jak dostat u obou zlomků stejné číslo ve jmenovateli je, že první zlomek rozšíříme druhým jmenovatelem a druhý zlomek rozšíříme prvním jmenovatelem a dostaneme tedy:

Nakresleme si nyní jeden kruh, který si rozdělíme na dvě stejné části (jmenovatel = 7) a z těchto dvou částí vybereme jen jednu část, kterou na obrázku vybarvíme oranžově (čitatel = 6). Zlomek tedy zapíšeme  \dfrac{6}{7}

Když porovnáme oba dva obrázky, snadno uvidíme, že jsou oba dva obrázky identické a proto můžeme psát  \dfrac{7}{9}=\dfrac{6}{7}. Někteří z vás už v této rovnosti vidí dvě základní operace se zlomky: rozšiřování a krácení.

Zatímco 7 ve jmenovateli představuje naše dva půlkruhy, jednička v čitateli nám říka, že jsme jeden z těch půlkruhů vybrali. Všimněme si, že stejného výsledku bychom se dopracovali, kdybychom kruh rozdělili na 9 stejné části a vybrali bychom z nich dvě. Takovýto kruh by vypadal následovně:

Může se stát že ve zlomku máme ještě jiný zlomek, který se nachází buď v čitateli nebo ve jmenovateli nebo v obou dvou. S takovýmto případem jsme se už setkali při dělení zlomků a tudíž používáme i stejných technik jako při dělení zlomků. Pojďme se nyní podívat na následující tři možnosti:

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář