Další možnosti financování zahraničního studia – Oddělení

Možnosti financování univerzity

Možnosti financování univerzity

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

  • podpora předem stanoveného počtu studentů, kteří byli přijati k  postgraduálnímu/magisterskému studiu na některé z předních světových univerzit  (např. Cambridge, Oxford, Stanford, Berkeley), a to zaměření technického, přírodovědného, ekonomického, politologického nebo historického
  • finanční příspěvek zahrnující  úhradu školného i životních nákladů  je udělen  na 6 rok

1BP212_ - Možnosti financování z

Tento přehled uvádí některé z nich, OZS VŠE tyto programy nezprostředkovává, student si vše zařizuje individuálně.  Na internetových stránkách příslušné organizace/instituce zjistíte, v jakém termínu nebo termínech je možno předkládat žádosti o finanční podporu, jaké jsou náležitosti žádosti   a obvykle rovněž seznam žádostí schválených v minulosti s uvedením částky, která byla poskytnuta.

Jiné možnosti financování | Filozofická fakulta Univerzity

Upozornění / Notice: Zí skané informace nemohou bý t použity k vý dělečný m ú čelům nebo vydá vá ny za studijní , vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář