Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) - denní

Denní obchodní účetnictví

Denní obchodní účetnictví

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Každý rok skládají žáci oboru Obchodní akademie povinně ústní maturitní zkoušku z účetnictví. Ve školním roce 7568/7569 odmaturovali žáci naší školy s průměrnou známkou 7,78.

Denní nástavba - Střední škola technická a obchodní

Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy, na studijním oddělení a v elektronické podobě v Dokumentech školy na disku.

Účetnictví stock fotografie, royalty free Účetnictví

V letošním školním roce z důvodu pandemie koronaviru byla snížena stupnice bodového hodnocení praktické maturitní zkoušky, a proto sekce účetnictví v březnu 7575 rozhodla o udělení certifikátu Stereo žákům při dosažení 655 bodů a více za celou PMZ.

Vyučuje čtyřleté studijní obory (pouze denní studium) dle školních vzdělávacích programů:
68-96-M/57 OBCHODNÍ AKADEMIE
78-97-M/57 EKONOMICKÉ LYCEUM

Tato komplexní zkouška zahrnuje nejen učivo účetnictví, ale také cvičení z účetnictví, ekonomiky, statistiky a obchodní korespondence. Každý žák si vybírá ze 8 témat (daňová evidence týká se jen oboru OA, individuální podnikatel týká se jen oboru EL, akciová společnost a spol. s. r. o. týkají se oborů OA i EL). Vylosované téma žáci zpracovávají na počítači pomocí účetního programu Stereo , některé části vypracovávají do čistopisů ručně.

Každoročně všichni studenti 9. ročníků (nejen Obchodní akademie ale i studenti Ekonomického lycea) musí vypracovat písemnou praktickou maturitní zkoušku
(viz. Maturity )

Třetí ročník:  7 týdny odborné praxe v podnicích, 6* týden odborné individuální praxe v kanceláři školy (vyučování ostatních žáků probíhá dle rozpisu).  Čtvrtý ročník:  6 týden učební praxe.

Sportovní kurzy : Škola bude pořádat dva sportovní kurzy. Zimní výcvikový kurz v prvním ročníku se v případě malého zájmu přesouvá do druhého ročníku. Letní výcvikový kurz bude ve třetím ročníku.

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru byl kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz byl také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Škola v daném oboru vyučuje dva cizí jazyky: anglický a německý. První cizí jazyk je angličtina. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity. Ve třetím ročníku je zařazen do učebního plánu Odborný anglický jazyk, který se zaměřuje na výuku odborné terminologie v prvním cizím jazyce.

Naše škola uzavřela smlouvu o spolupráci s firmou Kastner software, s. r. o. z Kostelce na Hané.  Majitel firmy pan Kastner souhlasil s tím, aby Obchodní akademie, Plzeň, ověřovala u svých žáků znalost ekonomického softwaru Stereo SW a udělovala studentům certifikáty znalosti tohoto programu.

Výuka účetnictví neprobíhá jen v klasické učebně ale i v počítačové učebně, kde pracujeme s účetním softwarem Stereo od firmy Kastner software, .
( )

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář